Carreteres

Reparació del paviment amb M.B.C. a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2022. Actualització de Preus

Tipus: Obra
Estat: En tramitació
Localització

Documentació del projecte

Memòria i annexos:  [PDF]

Plànols:  [PDF]

Plec de condicions: [PDF]

Pressupost: [PDF] [BC3]

Nota: per poder descarregar fitxers BC3 s'ha de fer el següent:
- Navegador Firefox: botó dret i seleccionar "Anomena i desa el contingut de l'enllaç...”
- Navegador Chrome: botó dret i seleccionar "Desa l'enllaç com a ...."