Municipi

Comarca: L'Alt Camp
Habitants: 930
Extensió: 72,95 km²

Nuclis de població: Aiguamúrcia, Santes Creus, l'Albà, les Ordes, el Pla de Manlleu, les Pobles, els Manantials, Mas d'en Parès, les Destres, Masbarrat, Selma. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Aiguamúrcia és un petit poble que es troba a la comarca de l’Alt Camp, al marge del riu Gaià. Cal destacar el seu celler cooperatiu, d'estil modernista, i el monestir de Santes Creus.

El monestir de Santes Creus és un dels més grans i millor conservats conjunts monàstics cistercencs que podem visitar en l'actualitat. Fundat el 1168, protegit per la noblesa i els reis, es va convertir en un centre espiritual, d'estudis i de colonització del territori. La vida monàstica s'hi va mantenir ininterrompudament fins el 1835. Ja estava poblat en l'època romana, tal com ho reflecteixen les restes que s'han trobat a les seves rodalies. El nucli es va formar al voltant d'uns edificis, possiblement de l'edat mitjana, que estan més a prop del riu.

Aiguamúrcia és un terme eminentment rural. És format per petits nuclis i masies, que llevat del sector de Santes Creus, en part de les Pobles i del mateix Aiguamúrcia, on se centra el turisme i uns petits nuclis residencials, viu de l'agricultura i de la ramaderia.

Ajuntament d'Aiguamúrcia

Alcalde/essa: Oscar Sendra Anglès
Secretari/ària: Gemma Dilla Martín
Telèfon: 977 638 301
Fax: 977 638 301
A/e: aj.aiguamurcia@altanet.org
Web: www.aiguamurcia.cat

Adreça
Plaça Sant Bernat, 1
Aiguamúrcia - 43815