Arnes

Arnes

Municipi

Comarca: La Terra Alta
Habitants: 444
Extensió: 42,97 km²

Nuclis de població: Arnes. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Arnes és un municipi de la comarca de la Terra Alta. Un dels punts d'interès del poble és l'edifici de l'ajuntament, considerada una de les construccions civils més importants del renaixement català, datada del 1584, i l’antiga església gòtica, construïda al segle XVIII. El Govern de la Generalitat declarà bé d’interès cultural al conjunt històric d’Arnes l’any 1992.

Situat a l'extrem sud de la comarca, el poble d’Arnes es troba sobre un petit turó, a 508 m d’altitud, que domina el riu Algars. El terme és molt accidentat per què una part d’aquest l’ocupen els Ports.

L'economia local es basa en el sector primari i terciari ja que en els darrers anys el poble ha desenvolupat amb força l'oferta de turisme rural i excursionisme, gràcies a la seva situació propera als Ports.

Ajuntament d'Arnes

Alcalde/essa: Joaquim Miralles Pegueroles
Secretari/ària: Sara Alcoverro Rel
Telèfon: 977 435 134
Fax: 977 435 606
A/e: aj.arnes@altanet.org
Web: www.arnes.altanet.org

Adreça
Pl. de la Vila, 2
Arnes - 43597