Banyeres del Penedès

Banyeres del Penedès

Municipi

Comarca: El Baix Penedès
Habitants: 3207
Extensió: 12,19 km²

Nuclis de població: Banyeres del Penedès, els Boscos, Casa Roja, les Masies de Sant Miquel, el Priorat de Banyeres, Saifores. (Font: Nomenclator oficial de la Generalitat de Catalunya)

Banyeres del Penedès està situat al centre de la comarca del Baix Penedès, a la depressió penedesenca, entre les serralades Litoral i Prelitoral. El terreny és suaument ondulat i drenat per la riera de Banyeres, de cabal irregular. A la part nord del terme, el torrent de Llorenç s'ajunta amb el de Banyeres. Gran part del terme es troba situat damunt d'un aqüífer, la qual cosa fa que el municipi sigui ric en aigües subterrànies.

Les primeres notícies que es tenen del Priorat de Banyeres daten del segle XIII, tot i que el primer document que esmenta el terme data de l'any 938. Dins del seu patrimoni destaca l'ermita de Santa Maria del Priorat, l'última resta de l'antic Priorat Benedictí situat en aquest indret, que primitivament tingué una sola nau d'estil romànic a la qual s'afegí posteriorment una altra nau amb absis, en època de transició al gòtic.

L’any 1960 fou descoberta, a les Masies de Sant Miquel, una necròpolis dels segles VI-V aC. En altres indrets s’han trobat restes iberoromanes. L’any 1998 es va descobrir un important jaciment ibèric del segle III aC, el qual ha estat catalogat com a bé cultural d'interès nacional, que es creu que és el centre neuràlgic de la Cossetània Oriental.

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Alcalde/essa: Amadeu Benach i Miquel
Secretari/ària: Immaculada Rocio Santos Cuellas
Telèfon: 977 671 350
Fax: 977 671 228
A/e: aj.banyeres@altanet.org
Web: www.banyeresdelpenedes.cat

Adreça
Pl. de l'Ajuntament, 6
Banyeres del Penedès - 43711