Bellvei

Bellvei

Municipi

Comarca: El Baix Penedès
Habitants: 2237
Extensió: 8,27 km²

Nuclis de població: Bellvei, Baronia del Mar, les Casetes, Mas Canyís. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El municipi de Bellvei està situat a la comarca del Baix Penedès. Actualment s'està recuperant la indústria tradicional de les gorres de cop que, tot i que va arribar a desaparèixer pràcticament, amb la creació d'una escola i la promoció d'aquest article en mostres i fires s’ha anat trobant una continuïtat a aquest ofici.

Hi ha diversos masos arreu del terme, entre els que destaca l'antic mas de la Muga. El principal eix vial és la carretera N-340 de Barcelona vers Tarragona d’on surt un brancal, a l'alçada del poble, que es dirigeix cap a Calafell seguint l'engorjat de la Cobertera. El terme és travessat per la via del ferrocarril de Martorell a Sant Vicenç, però no hi ha estació.

Les terres de conreu, bàsicament de secà, ocupen gran part del terme, i l'agricultura ha mantingut cert pes en l'economia. La vinya, que a la primeria del segle XX era el conreu predominant, ha retrocedit considerablement deixant lloc als cereals, que eren el conreu majoritari al segle XVIII, i a la fruita.

Ajuntament de Bellvei

Alcalde/essa: Valentín González García
Secretari/ària: Manel Pahissa Casas
Telèfon: 977 168 185
Fax: 977 168 115
A/e: registre@bellvei.altanet.org
Web: www.bellveidelpenedes.com

Adreça
Pl. de l'Església, 1
Bellvei - 43719