La Bisbal del Penedès

La Bisbal del Penedès

Municipi

Comarca: El Baix Penedès
Habitants: 3631
Extensió: 32,54 km²

Nuclis de població: La Bisbal del Penedès, Can Gordei, l'Esplai del Penedès, la Masieta, la Miralba, l'Ortigós, la Pineda de Santa Cristina, el Priorat de la Bisbal, el Papagai. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El municipi és situat a l'extrem de ponent de la plana del Penedès, envoltada per les serres del Montmell i de Santa Cristina. Destaca l'antic casal senyorial de la família Salbà, també conegut com el castell, que apareix documentat per primera vegada l'any 1191. Encara es conserven elements originals, com dos finestrals gòtics a la façana i diverses finestres, el pou i una sala amb arc de mig punt a l'interior.

La riera de la Bisbal travessa el terme i la vila, i ara solament porta aigua quan hi ha importants precipitacions. El terme ha estat poblat des de molt antic, com ho demostren les troballes de ceràmica, d'eines de sílex i d'ós pertanyents al període eneolític, així com els vestigis de poblaments iberoromans. La seva història comença en el període de la primera expansió comtal, i s'esmenta  per primera vegada en el cartulari de Sant Cugat, l'any 1011.

La base econòmica tradicional de la vila és l'agricultura i, malgrat l'aspror del terreny, més de la meitat de la superfície total és conreada, bàsicament dedicada al secà. Com a atractiu del territori, cal esmentar, que al terme hi ha l'accés al circuit de proves automobilístiques de l'Albornar.

Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Alcalde/essa: Agnès Ferré Cañellas
Secretari/ària: Susana Blasón Bayo
Telèfon: 977 688 438
Fax: 977 109 672
A/e: info@bisbalpenedes.com
Web: www.bisbalpenedes.com

Adreça
Carrer Major, 21
La Bisbal del Penedès - 43717