Figuerola del Camp

Figuerola del Camp

Municipi

Comarca: L'Alt Camp
Habitants: 329
Extensió: 22,72 km²

Nuclis de població: Figuerola del Camp, Miramar. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Figuerola del Camp limita amb els municipis de Cabra del Camp, el Pla de Santa Maria i Valls de la comarca de l'Alt Camp, i amb Montblanc i Barberà de la Conca, de la comarca de la Conca de Barberà. El terme ha estat poblat des d'antic. De l'època neolítica és la cova sepulcral col·lectiva coneguda com la Cova del Gat, a la partida del Mas del Llop; hi ha restes de pintura rudimentària i s'hi ha trobat ossos, fragments de ceràmica d'argila vermella, de fletxes, d'estris i peces de collarets. També s’hi ha trobat uns sepulcres de lloses altmedievals. Altres indrets que cal tenir en compte són: la Torre de la Mixarda, que es pot datar dels segles XII-XIII i que fou refeta i fortificada al segle XV; el Pont del Diable; la Casa dels Monjos de Poblet i la Cooperativa Agrícola Sant Jaume.

El poble es troba a 474 m d'altitud, al peu del tossal Gros, formant un agrupament poblat a l'entorn de l'església parroquial de Sant Jaume de Figuerola, construïda a finals del segle XVIII sobre una església anterior. Dintre del municipi es troba l'agregat de Miramar, situat a més de 600 m d'alçada al vessant sud-oriental de la serra. No té població permanent.

El caràcter muntanyós que li dóna la serra Carbonària fa que més d'un terç de les seves terres siguin estèrils o que només s’hi conreï avellaner.

Ajuntament de Figuerola del Camp

Alcalde/essa: Josep Sans Ferré
Secretari/ària: Ignasi Tous Jimenez
Telèfon: 977 630 175
Fax: 977 631 389
A/e: aj.figuerola@altanet.org
Web: www.figuerola.altanet.org

Adreça
Pl. Sant Jaume, 1
Figuerola del Camp - 43811