La Masó

La Masó

Municipi

Comarca: L'Alt Camp
Habitants: 280
Extensió: 3,57 km²

Nuclis de població: La Masó. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El municipi de la Masó se situa a la zona meridional de la comarca de l’Alt Camp. Cal destacar la Casa Benet, amb la seva arcada a la porta, considerada d'interès històric nacional. A 500 metres del poble hi ha l'antic Molí de la Selva que, segons sembla, va pertànyer als templers. Actualment es troba en mal estat, tot i que les seves ruïnes fan una gran impressió i assenyalen la grandiositat de l'edifici.

El poble de la Masó és situat a 115 m d'altitud, al sector del terme proper al Francolí. Les cases s'agrupen entorn de la gran església parroquial de Santa Magdalena, bastida a la fi del segle XIX. El seu tret característic és que el campanar està separat de l'església, ja que pertanyia a una edificació anterior.

De la superfície conreada, unes tres quartes parts són de regadiu, que s'abasten sobretot de les aigües del Francolí, encara que també s'han obert molts pous que han permès augmentar el rec i millorar les seves condicions. El principal conreu de regadiu és l'avellaner.

Ajuntament de la Masó

Alcalde/essa: Josep Solé Roig
Secretari/ària: Sílvia Forès Contreras
Telèfon: 977 637 255
Fax: 977 637 094
A/e: aj.maso@altanet.org
Web: www.maso.altanet.org

Adreça
C. Major, 15
La Masó - 43143