El Milà

El Milà

Municipi

Comarca: L'Alt Camp
Habitants: 190
Extensió: 4,13 km²

Nuclis de població: El Milà. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El Milà és un petit municipi situat al sud-oest de la comarca de l’Alt Camp. L'edifici més destacat de la població és l'església parroquial de Santa Úrsula, d'estil neogòtic, datat de l'any 1914. L'antiga església havia estat enrunada per un cicló el 1909. Una altra construcció rellevant és l'anomenat Castell, antic casal residencial de planta quadrada i portal adovellat.

És situat al sector meridional de la comarca, a la dreta del Francolí, que forma el límit oriental. El territori és pla i el terme és un dels que té més proporció de regadiu de la comarca, intensificat els darrers trenta anys a base de perforar pous a gran profunditat.

El principal conreu és l'avellaner, als secans hi ha vinya i alguns ametllers, i al voltant dels camps sovint hi ha oliveres. Els pagesos tenen terra pròpia o bé conreen la parceria. Quant a la ramaderia, només es cria bestiar porcí.

Ajuntament del Milà

Alcalde/essa: Antoni Palau Bosch
Secretari/ària: Sílvia Forès Contreras
Telèfon: 977 637 397
Fax: 977 637 839
A/e: aj.mila@altanet.org
Web: www.mila.altanet.org

Adreça
C. Santa Úrsula, 23
El Milà - 43143