Els Pallaresos

Els Pallaresos

Municipi

Comarca: El Tarragonès
Habitants: 4850
Extensió: 5,13 km²

Nuclis de població: Els Pallaresos, Els Hostalets, Pallaresos Park. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El terme municipal dels Pallaresos, que es troba resguardat per la serralada prelitoral, destaca per tenir una gran mostra de l’obra de Josep M. Jujol i Gibert, un dels màxims exponents de l’arquitectura modernista. Entre les seves obres destaquen les antigues escoles, l'edifici de l'Antic Ajuntament (1920), la Casa Andreu de la plaça de l'església, la reixa de Casa Solé (1927), la reforma de la Casa d'Emília Fortuny (1944) i els altars laterals (1945-47) de l'església parroquial de Sant Salvador, essent l'obra més valuosa la Casa Bofarull, fantasiosa en les façanes i els detalls, amb una bellíssima galeria posterior damunt un àngel parabòlic que conserva, encara que deteriorades, pintures al·legòriques de les estacions realitzades pel mateix Jujol.

El nucli urbà, petit i pintoresc, és damunt un turó de 121 m d'altitud i prop de la partició del terme amb el de la Secuita. El territori no té cap curs d'aigua remarcable, però prop del nucli urbà neix el torrent del Garrot, el curs del qual acaba, dins el terme de Tarragona, en el Francolí.

Tradicionalment l'economia bàsica del municipi ha estat l'agricultura de secà consistent en avellaners, ametllers, garrofers, oliveres i vinya. L'orografia i la composició del sòl fa que només s'hagi conreat la meitat del terme, restant l'altra meitat coberta de pinars i garrigues. Actualment, la tendència ha estat l'abandonament de l'agricultura enfront de la indústria, la construcció i els serveis. A més, la proximitat amb Tarragona afavoreix la puixança del sector terciari.

Ajuntament dels Pallaresos

Alcalde/essa: Xavier Marcos Tuébols
Secretari/ària: Mariona Valls Cunillera
Telèfon: 977 610 600
Fax: 977 610 568
A/e: ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat
Web: www.ajuntamentdelspallaresos.cat

Adreça
Av. Catalunya, 8
Els Pallaresos - 43151