El Pla de Santa Maria

El Pla de Santa Maria

Municipi

Comarca: L'Alt Camp
Habitants: 2348
Extensió: 34,99 km²

Nuclis de població: El Pla de Santa Maria. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El municipi es troba situat al sector septentrional de la comarca de l’Alt Camp. Com a lloc d’interès destaca l’església de Sant Ramon, amb un orgue que fou construït l'any 1876 pels germans Gheude per a l'església del Petit Séminaire de Basse-Wavre, Bèlgica. Altrament, a pocs quilòmetres del poble trobem les restes de l’antiga ermita de Sant Ramon, i al costat la font, que invita a quedar-se i refrescar-se. També destaca l’església de Santa Maria, un temple barroc situat al nucli, i actualment església parroquial.

El terme municipal del Pla de Santa Maria se situa a les terres esteses al peu de les serres Carbonària i de Comaverd; les aigües van en la seva majoria al torrent de la Fonollosa, afluent del Francolí per l'esquerra.

La instal·lació des del 1970 de diverses indústries al municipi ha fet esdevenir mixta l'economia dels seus habitants, els quals es divideixen entre el treball a la indústria i al camp. Les explotacions ramaderes ocupen també una bona part de l'economia. Hi ha un predomini de l'aviram, seguit en importància pel bestiar oví i porcí. A la vila es fa també mel. Entre les indústries instal·lades al terme destaquen les de plàstics i de cosmètics, però també n'hi ha d'altres sectors com ara els mobles i els bastiments metàl·lics.

Ajuntament del Pla de Santa Maria

Alcalde/essa: Mateu Montserrat Miquel
Secretari/ària: Josep Lluís Valero Nolla
Telèfon: 977 630 006
Fax: 977 631 141
A/e: aj.pla@altanet.org
Web: www.elpladesantamaria.cat

Adreça
Pl. de la Vila, 1
El Pla de Santa Maria - 43810