La Riera de Gaià

La Riera de Gaià

Municipi

Comarca: El Tarragonès
Habitants: 1742
Extensió: 8,76 km²

Nuclis de població: La Riera de Gaià, Ardenya, el Castellot, la Coma, Virgili. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

La Riera de Gaià es troba a la vall baixa del Gaià, riu que travessa el terme de N a S. El terme és accidentat pels darrers contraforts de la serralada Litoral. Els edificis més remarcables són l’església parroquial d’estil barroc, dedicada a santa Margarida, patrona de la festa major; la Casa Borràs, amb l’escut nobiliari, i el castell Montoliu de Santa Margarida, conegut com el Castellot, antiga fortalesa del s. XII, que després de patir la Guerra del Francès resta molt deteriorat.

A la Riera de Gaià hi passa el riu Gaià, que entra a la comarca natural del Baix Gaià per l'extrem nord del terme de Salomó. En els primers quilòmetres del seu recorregut fa de límit comarcal fins a la presa del Catllar i va contornejant el massís de Bonastre. El terme medieval de la Riera aplegava la seva població en tres caseries: la quadra de Montoliu, la de la Riera, i la de Virgili, que encara subsisteix.

Tot i que la indústria i el comerç són els sectors predominants, el cultiu d’avellaners, garrofers i oliveres continua sent una font destacada d’ingressos del municipi.

Ajuntament de la Riera de Gaià

Alcalde/essa: Jaume Casas i Sordé
Secretari/ària: Montserrat Caballé Palau
Telèfon: 977 655 000
Fax: 977 655 235
A/e: aj.rieradegaia@altanet.org
Web: www.rieradegaia.altanet.org

Adreça
Pl. Major, 1
La Riera de Gaià - 43762