Ajuntaments i altres ens locals

Subvenció per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge

  • Subvencions, beques i premis
  • Fora de termini

Descripció

Aquests ajuts estan destinats a finançar polítiques municipals d’habitatge relatives a:

- Inversions en habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per destinar-los a desenvolupar polítiques locals d’habitatge.

- Elaboració, redacció o revisió de Plans Locals d’Habitatge (PLH) d’abast municipal i supramunicipal i Programes d'Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH).

Destinataris

Tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, quan la subvenció es destini a desenvolupar polítiques municipals d’habitatges i elaboració, redacció o revisió de PLH d’abast municipal i PAMH.

Els consells comarcals de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès que redactin PLH d’abast supramunicipal.

Més informació

Calendari de tramitació

- Termini previst de publicació de la convocatòria al BOPT: 11 de maig de 2022

- Termini de presentació de sol·licituds: Des de l'endemà de la publicació al BOPT fins al 10 de juny de 2022

- Termini previst de concessió: Setembre / octubre de 2022

- Termini màxim d'execució:

    Per inversions: Fins el 30/06/2023, amb possibilitat de pròrroga     fins el 30/09/2023

    Per PLH o PAMH: Fins el 31/12/2022, improrrogable

- Termini de justificació:  Un mes de de la data màxima d'execució improrrogable


Tràmits associats

Vols saber-ne més?

> T'ho expliquem:

En aquesta presentació t'expliquem tots els detalls d'aquesta línia de subvenció:

 

Pots descarregar-te la presentació en aquest PDF

> Píndoles informatives:

> I també:

habitatges

 

 

 

 

Clica sobre la imatge per descarregar el PDF

 

Contacte