Ens locals

Formació professional per a l'ocupació de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere

Línia

Subvencions per a la realització d'accions formatives de formació no formal, amb una durada de 40 hores (presencial, teleformació o mixta), no conduents a certificats de professionalitat de l'àmbit digital i l'emprenedoria, adreçades prioritàriament a dones no ocupades residents preferentment en municipis de menys de 30.000 habitants, de forma que les capaciti per al desenvolupament professional i la inserció laboral.

Beneficiaris

Les entitats inscrites o acreditades en el corresponent Registre d'entitats de formació.

Les empreses, quan així ho prevegi la corresponent convocatòria, podran ser entitats beneficiàries, malgrat no estar en situació d'alta al Registre d'entitats de formació.

Les agrupacions d'entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades.

Data límit per la presentació

14/02/2022.

Import de la convocatòria

14,784 milions d'€.

Enllaç

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917554