Ens locals

4 milions d’euros a la demarcació de Tarragona per a la modernització i la transformació digital de les administracions

  • Publicat20/09/2022

La demarcació de Tarragona rebrà prop de 4 milions d’euros de la convocatòria per la modernització i la transformació digital de les administracions dels fons europeus Next Generation. L’objectiu d’aquests recursos és fomentar projectes de modernització i digitalització entre les administracions de les entitats locals alineades amb les polítiques Estratègia Digital 2025, el Pla de Digitalització de les administracions públiques 2021-2025 i altres accions de modernització dirigides al sector públic.

 

Aquesta convocatòria d’ajuts, que distribuirà un total de 154,5 milions d’euros arreu de tot l’estat, està destinada a municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants, a les diputacions i a les ciutats de Ceuta i Melilla. Pel que fa a la demarcació de Tarragona, la Diputació rebrà 2.376.766 €, i els 8 municipis beneficiaris (Amposta, Cambrils, Calafell, Salou, Tortosa, Valls, el Vendrell i Vila-seca) un total de 1.598.090 €. El conjunt d’aquest imports representen el 2,57% de la consignació total de la convocatòria i el 16,02% dels recursos assignats a Catalunya.

 

De manera més detallada es persegueix:

 

-Millorar els serveis públics que es presten als ciutadans i les empreses.

-Millorar la qualitat, la quantitat i l'eficiència dels serveis i processos de gestió i tramitació de les administracions públiques.

-Democratitzar l'accés a les dades per part de ciutadans, empreses i empleats públics, permetent el lliure accés a la informació i la seva replicabilitat.

-Dotar les administracions locals de les infraestructures tecnològiques necessàries per a la seva modernització.

-Garantir la interoperabilitat d’un conjunt mínim de serveis bàsics d’administració digital.

 

Les actuacions subvencionables s’articulen al voltant de 5 línies estratègies: administració orientada al ciutadà, operacions intel·ligents, govern de les dades, infraestructures digitals i interoperabilitat dels serveis bàsics de l’administració digital.

 

El repartiment de fons a les entitats locals beneficiàries  s'ha articulat a través d'una convocatòria de subvencions no competitives que, gestionada en estreta col·laboració amb el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, té com a objectiu la modernització i la transformació digital, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). En el disseny de la convocatòria s'ha tingut en compte el criteri de les Entitats Locals, traslladat a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la Comissió Nacional d'Administració Local.

transformació digital
transformació digital