Ens locals

Aprovat el PERTE d’economia circular per tal d'accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible

  • Publicat17/03/2022

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), ha aprovat el Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) d'economia circular, un pla destinat a accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l'ús de matèries primeres. D’aquesta manera es vol donar compliment als objectius de l'estratègia espanyola d'economia circular per a l'any 2030 i posicionar l’estat com a referent internacional en la gestió, el reciclatge i la reutilització de residus.

Aquest PERTE també busca incrementar la competitivitat dels sectors industrials i de l'empresa en general i assegurar una autonomia estratègica més gran del país en un context d'alta incertesa internacional.

L'economia circular suposa un canvi de paradigma de producció i consum on materials i recursos es mantenen a l'economia durant el major temps possible, es redueixen al mínim els residus generats i es valoritzen aquells que són inevitables, recuperant els seus components per tornar-los a introduir al cicle productiu.

El PERTE aposta pels tres objectius fonamentals per a l'avenç de l'economia circular a la indústria espanyola: el foment de l'ecodisseny dels productes per tal de fer-los més duradors i reparables des del mateix origen, reduint els residus; la millora de la gestió de residus mitjançant plantes de tractament que incrementin la reutilització, el reciclatge i la incorporació de matèries primeres recuperades a la producció de nous béns, i l'impuls de la digitalització vinculada a tots dos objectius, que permetrà millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial a qualsevol sector.

Per tal de poder assolir aquests objectius el PERTE fixa ajudes de 492 milions d'euros i mobilitzarà recursos superiors als 1.200 milions d’euros, entre inversió pública i privada, que es desenvoluparan fins al 2026. En aquesta línia, el pla contempla 18 instruments distribuïts en dues línies d'acció: actuacions en sectors claus, que tenen un pressupost de 300 milions, i actuacions transversals per impulsar l'economia circular a l'empresa, dotada amb 192 milions.

Per la naturalesa transversal que caracteritza l'economia circular una de les dues línies d'acció del PERTE està específicament dirigida als processos productius. Incorpora un programa d'ajuts per impulsar l'economia circular en l'àmbit de l'empresa, amb l'objectiu de millorar la competitivitat i la innovació del teixit industrial i es distribuirà en quatre categories: reducció del consum de matèries primeres verges, ecodisseny, gestió de residus i digitalització.

Les mesures contemplades al pla s'enquadren principalment en el component 12 del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR): Política Industrial Espanya 2030. No obstant això, van més enllà i aprofiten altres components del pla generant sinergies amb altres PERTE en àmbits com la construcció; l'agricultura, la ramaderia i la pesca; la gestió hídrica; energia i renovables; el turisme, o la capacitació i la formació professional.

Aquesta línia activarà ajudes a les empreses per valor de 100 milions d'euros en una primera convocatòria, ampliables en 92 milions addicionals en funció de l'acolliment i la demanda.

Imatge reciclatge
Imatge reciclatge