Ens locals

El Govern espanyol aprova una línia d'ajuts per a la implantació de renovables tèrmiques a diferents sectors de l'economia

  • Publicat04/01/2022

Aquesta línia d'ajuts compta amb un pressupost inicial de 150 milions d'euros de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE), que es podrà ampliar segons la demanda i el desenvolupament dels projectes. La destinació dels fons seran les comunitats i ciutats autònomes, que hauran d'efectuar les convocatòries corresponents per a la concessió d'ajudes.

La finalitat de les subvencions és fomentar el desplegament de fonts d'energia renovable tèrmiques en sectors productius com l'industrial, l'agropecuari, el de serveis, però també en establiments i infraestructures del sector públic, així com actuacions que emprenguin empreses en modalitat de serveis energètics al sector residencial, de manera que contribueixin al procés de descarbonització de l'economia i, en el cas de les empreses, consolidin la seva competitivitat al mercat.

Els ajuts s'executaran mitjançant dos programes d'incentius: el primer, adreçat a sectors de l'economia; i el segon, al sector públic, i permetran la posada en marxa d'instal·lacions d'energia solar tèrmica, geotèrmia, energia ambient (aerotèrmia i hidrotèrmia), biomassa o microxarxes de calor i fred de menys d'1 MW de potència.

Entre les actuacions subvencionables es troben aplicacions per a la producció de fred i/o calor en edificis (aigua calenta sanitària i climatització) o en processos industrials (neteja, assecat, banys tèrmics per a tractament de superfícies, serveis de bugaderia, rentat de vehicles, pasteurització i conservació de productes peribles, climatització de naus d'ús industrial, bestiar i hivernacles, etc.

Entre els costos subvencionables s'hi inclouen, entre d'altres, la inversió en equips i materials, els costos d'execució de les obres o els sistemes de control i monitorització tant de la producció com de la demanda d'energia tèrmica, així com obres civils necessàries per a la execució dels projectes.

L'ajut atorgat cobrirà el 70% d'aquests costos al sector públic i fins al 45% en el cas de petites empreses, i en ambdós àmbits s'incrementarà en un 5% a zones de repte demogràfic: municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000 habitants amb nuclis de població de menys de 5.000 habitants.

caldera biomassa
caldera biomassa