Cultura

Oberta la convocatòria d’ajuts a entitats per a la millora d’equipaments culturals i elements patrimonials

Els beneficiaris podran presentar les sol·licituds fins al proper 8 de juny
  • Publicat09/05/2024

La Diputació de Tarragona ha obert el termini perquè les entitats privades sense afany de lucre amb domicili fiscal a la demarcació puguin demanar subvencions per a inversions en equipaments culturals, béns inventariables i elements patrimonials. Els ajuts, per un import global d’1.250.000 euros, es poden demanar des d’ara fins al 8 de juny, mitjançant els tràmits en línia de la seu electrònica, accessible des de la Guia de Serveis Dipta (www.dipta.cat/serveis/guia-serveis-ciutadania).

En concret, se subvencionaran obres de conservació, reforma i millora d’equipaments culturals o ciutadans d’un màxim de 25.000€ de pressupost; l’adquisició de béns mobles que contribueixin a la millora de les condicions de l’activitat pròpia de les entitats o dels equipaments que gestionen, i també es podran rebre ajuts per a l’adquisició, millora i conservació d’elements patrimonials cultuals, com ara vestuari patrimonial d’entitats, instruments musicals o elements tradicionals.

Els ajuts no subvencionaran, en canvi, despeses de funcionament ordinari, l’adquisició d’elements de vestuari que tinguin un ús individual, personal o intransferible, com ara camises castelleres, uniformes d’orquestra o roba esportiva, ni tampoc despeses derivades de la compra o enderroc d’immobles.

El termini per executar les accions subvencionades va des de l’1 de gener de 2024 fins al 30 de juny de 2025. Es podrà subvencionar fins al 90% del pressupost elegible i fins a un màxim de 9.500€ per actuació. Trobareu tota la informació a la Guia de Serveis Dipta.

Els beneficiaris podran presentar les sol·licituds fins al proper 8 de juny
Els beneficiaris podran presentar les sol·licituds fins al proper 8 de juny