Turisme

El Patronat de Turisme de la Diputació col·labora amb dos estudis sobre l'afluència, freqüentació i caracterització de visitants i la capacitat de càrrega de l'àrea d'escalada de Siurana

Les conclusions permetran fixar les bases per a una gestió sostenible del flux turístic a Siurana i les activitats en els espais naturals del seu entorn El treball, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona s’emmarca en el pla de dinamització de la Carta Europea de Turisme Sostenible que impulsen el Parc Natural de la Serra de Montsant i el Consell Comarcal del Priorat
  • Publicat13/05/2022

L’àrea de Siurana rep anualment 419.000 visitants atrets per la visita a aquest nucli de població del terme municipal de la Cornudella de Montsant i també per la pràctica d’activitat física i esportiva en aquest l’entorn natural. Així es desprèn d’un estudi elaborat en el marc de les accions i la dinamització de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), que impulsen el Parc Natural de la Serra de Montsant i el Consell Comarcal del Priorat, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Aquest treball, així com un segon estudi sobre la capacitat de càrrega de la pràctica de l’escalada esportiva a Siurana, s’han presentat aquesta setmana davant dels membres de la Taula de Turisme Sostenible que forma part dels òrgans de treball de la CETS, amb la participació de la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació, Camí Mendoza.

Afluència, freqüentació i característiques dels visitants de Siurana

El grup de recerca d’investigació social i educativa de l’activitat física i l’esport de l’Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya de la Universitat de Lleida ha estat l’encarregat d’analitzar durant el període de tot un any, el passat 2021, l’afluència, el tipus d’usos, les característiques i el comportament dels visitants en les zones objecte d’estudi. S’hi han tingut en compte tres punts diferents de mostreig: el poble de Siurana, l’àrea del pantà en el seu accés nord, i la zona del pantà en el seu accés sud (Arbolí).

Entre els principals resultats de l’estudi destaca que el nucli de població concentra el 53% de les visites del conjunt les tres àrees estudiades. Al llarg de l’any 2021, un total de 266.431 persones van visitar aquest indret, sent els mesos de juliol, agost i octubre els que van registrar una majora afluència, amb un 41% del volum de visitants de tot l’any.

D’acord amb les dades obtingudes a partir de 535 enquestes, la meitat dels visitants tenen entre 26 i 45 anys; hi ha una major presència d’homes (un 69,9%) i una aclaparadora majoria (82%) resideixen a les comarques de Tarragona i Barcelona, concretament un 42% i un 40% respectivament. Pel que fa al mitjà utilitzat durant el desplaçament, un 72,3% ho fa en vehicle particular i d’aquests un 28% utilitza furgonetes o caravanes. Més de la meitat, un 57%, visita la zona per primer cop i gairebé la meitat, el 48,6%, viatja en parella. La mitjana de persones que viatgen en grup és de tres visitants i el temps d’estada és de 5,5 dies de mitjana.

Els resultats de l’estudi també assenyalen que un 43% de persones s’allotgen a la comarca durant la seva estada, davant el 57% que no ho fa. Tenint en compte que la despesa mitjana que genera cada visitant en concepte de restauració, compra de productes, pernoctació, etc. és de 15,73 €, l’afluència a la zona genera un impacte econòmic directe que se situa al voltant dels 6.600.000 euros per any.

En relació amb el tipus d’activitat, el 52% dels enquestats opten per romandre al poble de Siurana. Segueixen per aquest ordre la pràctica de l’excursionisme (14%) i de l’escalada (12%).

Capacitat de càrrega turística de la pràctica de l’escalada a Siurana

Pel que fa a la capacitat de càrrega de la pràctica d’escalada en roca a la zona, s’observa una elevada concentració d’usos en sectors concrets, com demostra el fet que cinc d’aquests sumen gairebé el 50% de la pràctica de l’escalada a la zona.

El treball situa la capacitat de càrrega  dels espais destinats a l’escalada en 87.593 visites/usos anuals. Es tracta d’una xifra globalment molt inferior a la realment registrada durant l’any objecte d’estudi, el passat 2021. Tot i així, s’han identificat alguns excedents de visites i usos en alguns sectors concrets i durant determinats mesos de l’any, especialment d’octubre a gener.

Elevat grau de satisfacció per part dels visitants

Les enquestes realitzades mostren un grau de satisfacció força elevat per part dels visitants a les diferents àrees de Siurana i el seu entorn on s’ha avaluat l’afluència i freqüentació. Les zones d’aparcament es consideren correctes o molt correctes en un  82% dels casos. Aquesta bona valoració s’eleva al 94% pel que fa a la senyalització de la xarxa principal d’itineraris i als punts d’informació i arriba al 92% en matèria de restauració a la zona. La valoració global de la visita és de 4,6 punt dins d’una escala d’1 a 5.

Els resultats de l’estudi que avui s’han traslladat als membres del grup de treball de freqüentació de la Taula de Treball de Turisme Sostenible han de permetre a les entitats i administracions locals amb competències fer una proposta de gestió que contribueixi al desenvolupament d’un turisme sostenible a la zona i un ús responsable i respectuós dels espais.

Presentació dels dos estudis.
Presentació dels dos estudis.