Durant el ple, corresponent al mes de juny, s’ha adherit a la Declaració institucional del Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+
  • Publicat01/07/2022

El Ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat, durant la sessió celebrada aquest divendres, una modificació de crèdit que dotarà de crèdit pressupostari diversos projectes que sumen més de 900.000, entre els quals destaquen iniciatives de l’àmbit social i de la sostenibilitat.

En aquest sentit, en l’àmbit de la sostenibilitat destaca l’aportació de 310.000€ per a les accions de lluita contra el mosquit tigre i la mosca negra a les Terres de l’Ebre que du a terme el COPATE, així com 30.000€ per a actuacions de conservació de la Reserva Natural de Sebes. D’altra banda, es destinen 57.000€ per al projecte de promoció de la salut de les persones majors de 65 anys impulsat per la Creu Roja, 28.000€ per donar suport al programa de prevenció de la Lliga Contra el Càncer o la col·laboració amb la fundació Proactiva Open Arms, amb 20.000€, entre altres iniciatives socials.

Compromís amb els drets de les persones LGBTI+

Durant la sessió plenària, en què s’han aprovat tots els punts de l’ordre del dia, la presidenta de la Diputació i els portaveus dels grups polítics han llegit la Declaració institucional del Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+, aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya aquest 28 de juny. D’aquest manera la Diputació de Tarragona s’adhereix al text, que reconeix el drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals a viure en llibertat i posa de manifest que la seva defensa forma part de la lluita compartida perquè totes les persones puguin ser i viure lliures de discriminacions i de violències.

El Ple de la Diputació
El Ple de la Diputació