Ajuntaments i altres ens locals

Assistència tècnica en gestió forestal, prevenció d'incendis i biomassa

 • Assistència als municipis
 • En termini

Descripció

Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en estudis i actuacions respecte la gestió forestal sostenible, la prevenció dels incendis forestals i la promoció de la biomassa.

Definició en dos grups d’assistències:

1. Biomassa, gestió forestal sostenible (GFS), i prevenció incendis forestals: promoció biomassa i assistència tècnica en gestió forestal

2. Prevenció d'incendis forestals i gestió riscos en protecció civil:

      2.1. Assistència tècnica redacció plànols de delimitació dels incendis forestals

      2.2. Assistència tècnica redacció Plans de Prevenció d'Incendis (PPI)

Destinataris

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès següents:

- Ajuntaments

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD)

- Mancomunitats de Municipis

- Consorcis, Empreses Municipals i Entitats Públiques Empresarials, (participació d'ens locals de més del 50%)

- Consells Comarcals

Preu del servei

Subjecte a preu públic segons l'ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona, vigent.

Més informació


Vols saber-ne més?

Vídeo sobre les xarxes de Calor de proximitat

Infografia sobre les calderes de calor de proximitat

caldera

 

📄 Preguntes més freqüents
🔁 Gestió Forestal Sostenible

Tràmits associats

 • A partir del 04/11/2015

  Sol·licitud d'assistència al SAM

  Assistència en gestió forestal, prevenció d’incendis i biomassa

  "Sol·licitud d’assistència al SAM" és el tràmit de sol·licitud d’assistència jurídica, econòmica i tècnica al Servei d’Assistència Municipal, d’acord amb el catàleg de serveis vigent

  Sense documents relacionats.

Documentació relacionada

Sense documents relacionats.

Contacte