Ajuntaments i altres ens locals

Programa E-catàleg

  • Estat En termini
  • Tipus d'actuació Subvencions, beques i premis

Subvenció per a la contractació de les actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels ens locals (E-catàleg), per tal de contribuir a la celebració d’activitats culturals i artístiques en els municipis de la demarcació.

Consulteu la convocatòria vigent en aquest enllaç

T'ajudem, contacta amb nosaltres

Vols saber-ne més?

ecataleg