Etiquetes

Subvenció per a entitats i fundacions: activitats socials a la demarcació

  • Subvencions, beques i premis
  • Fora de termini

Descripció

Subvenció a entitats i fundacions socials, sense ànim de lucre, per a la realització d'activitats socials a la demarcació de Tarragona a favor de les persones i dels col·lectius més vulnerables de la població.

Es consideren subvencionables totes les actuacions que, dins l’àmbit d’acció social, serveis socials bàsics i prestacions d’urgència social, es facin en interès de la ciutadania de la demarcació de Tarragona, així com aquells projectes que promoguin la inserció social i/o laboral de persones o col·lectius amb discapacitat, diversitat funcional o en risc d’exclusió social, que contribueixin a reduir les desigualtats i els que promoguin la cohesió i inclusió social.

Destinataris

Entitats i fundacions, sense ànim de lucre, de caràcter social.

Se n'exclouen aquelles entitats que no tinguin com a activitat principal, l’acció social, sinó com a complementària, ja que encara que realitzin programes socials concrets a la demarcació, no és la seva missió o raó de ser i poden acollir-se a altres convocatòries de subvencions de la Diputació.

Tràmits associats

Contacte