Ciutadania, empreses i entitats

Subvenció per a entitats i fundacions socials: activitats a la demarcació

  • Estat Fora de termini
  • Tipus d'actuació Subvencions, beques i premis

Subvenció a entitats i fundacions socials, sense ànim de lucre, que realitzin activitats a la demarcació de Tarragona a favor de les persones i dels col·lectius més vulnerables de la població i/o que ajudin a mitigar els efectes de la crisi social, econòmica i de salut mental derivada de les circumstàncies que es pateixen actualment per causes diverses.

Es consideren subvencionables totes les actuacions que, dins l’àmbit d'acció social, serveis socials bàsics i prestacions d'urgència social, es facin en interès de la ciutadania de la demarcació de Tarragona, així com aquells projectes que promoguin la inserció social i/o laboral de persones o col·lectius amb discapacitat, diversitat funcional o en risc d'exclusió social, que contribueixin a reduir les desigualtats i que promoguin la cohesió i inclusió social a la demarcació de Tarragona.

Entitats i fundacions, sense ànim de lucre, de caràcter social.

Se n'exclouen aquelles entitats que no tinguin com a activitat principal l’acció social, ja que encara que realitzin programes socials concrets a la demarcació, no és la seva missió o raó de ser i poden acollir-se a altres convocatòries de subvencions de la Diputació.

T'ajudem, contacta amb nosaltres