ÀREA DE SECRETARIA | DIP80 | DIP80 | Diputació de Tarragona

L’Àrea de Secretaria actua com a fedatària pública i ofereix assistència jurídica tant als òrgans de govern com als departaments tècnics de la corporació. També assessora, representa i defensa a la Diputació als tribunals de justícia.

Contacte
PALAU DE LA DIPUTACIÓ
Passeig de Sant Antoni, 100. 43003 -Tarragona
Tel.: 977 296 603
unitat_codi
DIP80
unitat_nom
ÀREA DE SECRETARIA
unitat_area
DIP80
unitat_codi_ens
DIP
unitat_sial
8004330008
unitat_id
38802986
unitat_parent_id
38802973
unitat_visible
Actiu
unitat_nom_ens
Diputació de Tarragona
unitat_ordre
8