BOPT

Cercador d'Informació de Diaris Oficials CIDO

El Cercador de Publicacions Oficials és l'eina per accedir a la informació publicada en diaris oficials que afecten l'àmbit territorial de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

El Cercador de Publicacions Oficials és l'eina per accedir a la informació publicada en diaris oficials que afecten l'àmbit territorial de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. La informació, filtrada per municipi, es presenta classificada per àmbits d'interès i per matèries, de forma actualitzada, fiable i amb les màximes condicions de qualitat. Aquesta informació ha estat elaborada pel portal del Cercador d'Informació de Diaris Oficials de la Diputació de Barcelona (http://cido.diba.cat).

Cercador

Matèries

Normativa de caràcter general i fiscal: les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat per l’organisme escollit a diferents butlletins des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals: que que inclou tot allò publicat per l’organisme a diferents butlletins relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Procediments d'oposicions, de licitacions i de subvencions en curs: trobareu els edictes i els anuncis que publiquen els organismes a diferents butlletins relatius a:

  • Els processos selectius de personal d'accés lliure: les ofertes, les convocatòries i les altres publicacions relacionades, dels processos en curs.
  • Les licitacions dels contractes administratius amb el procediment d'adjudicació obert, així com les seves adjudicacions.
  • Els ajuts, beques, cursos, premis i subvencions amb el termini de presentació de sol·licituds obert. També hi trobareu les concessions que hagin estat publicades.

La informació referent als processos selectius apareix a la llista fins a sis mesos després de la darrera publicació.

La informació de les licitacions i de les subvencions estarà exposada fins a set dies després de la finalització del termini de presentació d'ofertes o de sol·licituds. Una vegada han estat adjudicades o realitzada la concessió, respectivament, tornen a aparèixer i es mantenen a la llista durant el mes en curs en què s'ha publicat i el mes següent.