Aldover

Aldover

Municipi

Comarca: El Baix Ebre
Habitants: 905
Extensió: 20,20 km²

Nuclis de població: Aldover, el Pla de les Illes. (Font:Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Aldover és el municipi més petit de la comarca de Baix Ebre. Destaca l'església parroquial de la Nativitat, edifici entre parets mitgeres d'una sola façana, on destaca una portalada de pedra, de composició neoclàssica i gran austeritat, que consta d'un arc de mig punt enquadrat per columnes d'estil toscà que sostenen entaulament i frontó, sobre el que hi ha un buit circular. El campanar surt del flanc dret de la façana. És de planta quadrada i presenta un buit per costat, amb arcs de mig punt.

S'estén entre el cim de Penyaflor i la riba dreta de l'Ebre amb una franja estreta que abraça des del secà al regadiu. Es troba situat entre Xerta, Alfara i Tortosa. Els vestigis arqueològics trobats ens parlen d'una tradició d'hàbitat des d'època prehistòrica. Així, als jaciments de la vall del Llop i de la Conca, on s'han trobat puntes de sílex, cal sumar el poblament ibèric del Tossal i la Valleta. Del període romà es troba l'assentament de Casa Blanca.

L'economia tradicional d'Aldover ha estat eminentment agrícola. La major part de les terres són dedicades al secà, on predomina l'olivera; es poden esmentar també  algunes extensions d'ametller i d'avellaner. El regadiu és dedicat en gran part als arbres fruiters; els cítrics, una de les principals fonts d'ingressos, són conreats per a l'exportació. També es fan presseguers (és molt apreciada la varietat de préssec bresquilla) i, en menor quantitat, també hi ha hortalisses.

Ajuntament d'Aldover

Alcalde/essa: Rosalia Pegueroles Gisbert
Secretari/ària: Jessica Alcina Gàlvez
Telèfon: 977 473 202
Fax: 977 473 202
A/e: aj.aldover@altanet.org
Web: http://www.aldover.cat/

Adreça
Pl. Església, 3
Aldover - 43591