Blancafort

Blancafort

Municipi

Comarca: La Conca de Barberà
Habitants: 382
Extensió: 14,48 km²

Nuclis de població: Blancafort. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El municipi de Blancafort es troba situat a la part central de la comarca de la Conca de Barberà, en el vessant meridional de la serra del Tallat. D'entre les edificacions del nucli urbà destaca per la seva magnificència i construcció la Casa Minguella, també coneguda per Cal Cavaller (1798), on apareix, a la seva façana, l'escut nobiliari de la família.

També destaca el Forn de la Vila, situat al carrer Major, un antic forn medieval format per tres arcades de mig punt apuntades. Data de començaments del segle XVIII i va funcionar fins el 1947.

El poble es va formar a la segona meitat del segle XII a redós del seu castell, del qual només en resta el topònim del tossal on estava situat. El primer document on surt esmentat el nom i el castell de Blancafort data del 1207, quan Pere Romeu i Arnau Fitor deixen al monestir de Poblet un cens anyal de 2 sous.

L'agricultura és la principal activitat de la població. Les terres són majoritàriament de secà i els conreus més importants són la vinya, els cereals, els ametllers i les oliveres.

Ajuntament de Blancafort

Alcalde/essa: Enric Paris Daran
Secretari/ària: Anna Sans March
Telèfon: 977 892 015
Fax: 977 892 353
A/e: aj.blancafort@altanet.org
Web: www.blancafort.altanet.org

Adreça
Pl. Vella, 5
Blancafort - 43411