Botarell

Botarell

Municipi

Comarca: El Baix Camp
Habitants: 1077
Extensió: 11,95 km²

Nuclis de població: Botarell, les Costes, el Mas d'en Gerro. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El terme municipal de Botarell té una forma allargada i més aviat estreta. Es troba situat en una plana, en el límit occidental dels terrenys de sedimentació quaternària que conformen el sòl de la comarca natural del Camp de Tarragona. El territori és travessat per diversos barrancs i rieres que, normalment, només porten aigua quan les pluges són molt intenses.

Es conserven diverses cases amb llindes de pedra, una de les quals, datada el 1621, fou segons la tradició l'hospital de la vila. L'església parroquial de Sant Llorenç, construïda entre el 1617 i el 1622, ofereix com a detalls interessants les gàrgoles i un escut on es parla del poble. L'element més notable del poble és la denominada Pedrafita, situada ara al peu de la carretera de Montbrió, a l'entrada del poble; és de granit i d'uns 2 m d'alçada. També destaca la Font Vella de Botarell com a lloc de reunió per celebrar molts actes de les festes del poble. Al terme històric de Botarell destaca el Mas del Gerro, de regust modernista, construït el 1915.

La major part dels veïns de Botarell tenen la seva ocupació al sector serveis i la indústria dels municipis propers. L'agricultura, en el passat l'activitat principal, ha passat a ser avui una activitat complementària.

Ajuntament

Botarell

Alcalde/essa: Lluís Escoda Freixes
Secretari/ària: Daniel Pericás Climent
Telèfon: 977 826 130
Fax: 977 826 627
A/e: aj.botarell@altanet.org
Web: www.botarell.cat
Adreça
Pl. Ajuntament, 5
Botarell - 43772