Colldejou

Colldejou

Municipi

Comarca: El Baix Camp
Habitants: 168
Extensió: 14,48 km²

Nuclis de població: Colldejou. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Colldejou és el municipi del Baix Camp situat més al límit de la comarca amb el Priorat. Destaca la Mola de Colldejou, de la serralada Prelitoral, com a punt de referència excursionista, i que forma part dels relleus estesos entre les dues comarques, coneguda també per Portell del Llamp.

Llocs d’interès són l'església parroquial de Sant Llorenç, amb un campanar octogonal i contraforts, i la capella de la Mare de Déu de les Malalties, al mas de Magrinyà. El terme és molt abrupte i tancat, ocupat en unes tres quartes parts per bosc i pasturatges. Al terme s’han trobat eines de pedra polida d’època prehistòrica.

La població viu del sector serveis bàsicament. L'agricultura ha deixat de ser la principal font d'economia ja que els conreus de secà, avellaners principalment, són inviables. Actualment s’elaboren formatges de cabra provinents d’una explotació artesanal.

Ajuntament de Colldejou

Alcalde/essa: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Telèfon: 977 837 287
Fax: 977 837 287
A/e: aj.colldejou@colldejou.cat
Web: www.colldejou.altanet.org

Adreça
Pl. Sitjà, s/n
Colldejou - 43310