Ginestar

Ginestar

Municipi

Comarca: La Ribera d'Ebre
Habitants: 764
Extensió: 15,84 km²

Nuclis de població: Ginestar. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Ginestar, municipi de la Ribera d'Ebre, està situat a l'esquerra del riu, que forma el límit septentrional del terme. Forma part de la cubeta o depressió de Móra. El terme és solcat per la riera de Comte, a la divisòria amb Rasquera, i per diversos barrancs de traçat curt i irregular, entre els quals destaquen el barranc de Gàfols, el dels Comuns i el de Sant Antoni. Destaquen les restes arqueològiques del barranc de Sant Antoni i el poblat ibèric del barranc de Gàfols, així com el seu nucli històric. Els voltants del carrer Ample estan considerats com un element arquitectònic singular de Ginestar, amb un conjunt important de cases senyorials datades entre els segles XVII i XX. Cal visitar l'església parroquial i l'ermita de Sant Isidre.

Abans dels anys vint, les terres de regadiu properes a l'Ebre eren regades amb pous però, a causa d'una gran secada, hom encomanà la construcció d'un rec a l'enginyer Eduard Serrano Suñer.

L'agricultura és la base de l'economia del municipi. El principals productes que es conreen són la vinya, els fruiters, els ametllers i les oliveres. Es cullen també hortalisses i cereals. La cooperativa agrícola fou fundada l'any 1918 i comercialitza l'oli, el vi i la fruita, juntament amb altres empreses privades familiars. També cal destacar la ramaderia: aviram, porcs, conills i ovelles. Pel que fa a la indústria, hi ha petites empreses dedicades a productes de l'agricultura així com altres del sector de la construcció, entre elles una fàbrica de plafons decoratius per a la construcció.

Ajuntament de Ginestar

Alcalde/essa: María Concepción Pujol Sarroca
Secretari/ària: Dolors Gisbert Berbis
Telèfon: 977 409 005
Fax: 977 409 389
A/e: ginestar@ginestar.cat
Web: www.ginestar.cat

Adreça
C. Ample, 26
Ginestar - 43748