El Lloar

El Lloar

Municipi

Comarca: El Priorat
Habitants: 105
Extensió: 6,64 km²

Nuclis de població: El Lloar. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El Lloar, municipi de la comarca del Priorat, destaca pel seu nucli antic. Declarat bé cultural d'interès local, s'articula a través del carrer Sant Miquel que segueix la carena natural del turó. A banda i banda d'aquest carrer es desenvolupen les diverses edificacions, la majoria de dos pisos i golfes en pedra. Entre les construccions destaquen Cal Pinyol, Cal Trucador, o la casa del carrer Major n. 19. Dins el nucli també trobem el Mirador del Priorat, una balconada natural des d’on es contempla una visió magnífica del riu al fons de la vall.

Està situat a la zona de ponent de la comarca, a la dreta del riu Montsant que és el seu límit oriental. És predominantment muntanyós i escabrós, amb una infinitat de serres que formen la seva orografia. La seva principal muntanya, la Moleta, s'estén de nord a oest per tot el terme. Cal destacar un seguit de coves, anomenades les Coves dels Rogerals, properes a la vila, i també la font de Minfami, d’origen sarraí.

La principal activitat econòmica de la vila és l'agricultura. El conreu més abundant és la vinya, seguida de les oliveres i ametllers. Hi ha una reduïda extensió d'horta i també algunes granges d'aviram. El vi que es produeix té Denominació d'Origen Priorat. La cooperativa agrícola fou fundada l'any 1939 amb el nom de Sindicat Agrícola.

Ajuntament del Lloar

Alcalde/essa: Jaume Montalbo Roigé
Secretari/ària: Biel Llop Guiu
Telèfon: 977 264 629
Fax: 977 276 092
A/e: aj.lloar@altanet.org
Web: www.lloar.altanet.org

Adreça
Pl. de l'Església, 1
El Lloar - 43737