El Molar

El Molar

Municipi

Comarca: El Priorat
Habitants: 291
Extensió: 22,81 km²

Nuclis de població: El Molar. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El Molar és un municipi del Priorat, situat a l'oest de la comarca. Abans del nucli actual van existir dos poblats en aquest terme. El més antic data dels segles VII i VI aC, els vestigis del qual estan situats al cim de la muntanyeta anomenada Mont Calvari, on s’ha descobert que es dedicaven a l’extracció de galena amb la que comerciaven amb els fenicis. L'altre poblat, situat cap a la banda de ponent, era d'origen romà. S'hi ha trobat restes de ceràmica i lloses que probablement pertanyien al cementiri. L'edifici més notable de la vila és l'església parroquial de Sant Roc, datada el 1788, d'estil neoclàssic.

El Molar és una vila amb molt bons racons per passejar i respirar l'aire i la tranquil·litat tant desitjada en aquest temps. El poble s’estén a la dreta del riu Siurana, poc abans de la seva confluència amb l'Ebre, dins el veí terme de Garcia. Situat a 228 metres d'altitud, es troba damunt d'un serrat que domina, per la dreta, la vall del riu Siurana.

El poble és eminentment agrícola, encara que la meitat de la superfície del terme és erma, amb pasturatges, bosc i garriga. Els conreus són de secà i de regadiu. D’un temps ençà s’utilitza l’aigua d’un pou d'una de les moltes mines que existiexen en el terme. Actualment, les mines de galena resten abandonades. El conreu principal és la vinya, seguida de l'olivera i els ametllers.

Ajuntament del Molar

Alcalde/essa: Roger Grifoll Declara
Secretari/ària: Adolf Pellejà Llebaria
Telèfon: 977 825 127
Fax: 977 825 200
A/e: aj.molar@altanet.org
Web: www.molar.altanet.org

Adreça
C. Marquès de Tamarit, 1
El Molar - 43736