Nulles

Nulles

Municipi

Comarca: L'Alt Camp
Habitants: 509
Extensió: 10,61 km²

Nuclis de població: Bellavista, Casafort, Nulles. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Nulles se situa al sector meridional de la comarca, al sud-est de Valls i a la divisòria d'aigües entre el Francolí i el Gaià, en terrenys planers. A mitjans del segle XIX es va produir un esdeveniment singular: la caiguda d'un meteorit al seu terme; els seus fragments han estat objecte d'estudi pels experts. Destaca la Cooperativa Agrícola de Sant Isidre, fundada el 1915 com a sindicat, i el seu celler, un interessant edifici modernista obra de Cèsar Martinell. Destaca, també, l'església parroquial de Sant Joan Baptista, edificada en 1510-20 i refeta al segle XVIII en el característic estil barroc neoclàssic amb campanar de torre octagonal i base quadrada sobre una d'anterior.

El poble de Nulles és situat a 231 m d'altitud, a l'esquerra del torrent del Bogatell, al mig del terme municipal. Les cases s'agrupen al voltant de l'església parroquial de Sant Joan Baptista.

És un municipi essencialment vitícola, però també hi ha granges avícoles i porcines. Part de la població treballa a la zona industrial de Valls, tot i que el gruix de la població manté encara la tradicional economia agrícola.

Ajuntament de Nulles

Alcalde/essa: Jordi Sanchez Gatell
Secretari/ària: Cristina Antolín Villanueva
Telèfon: 977 602 522
Fax: 977 604 070
A/e: esanahuja@nulles.altanet.org
Web: www.nulles.altanet.org

Adreça
Pl. de l'Església, 1
Nulles - 43887