Passanant i Belltall

Passanant i Belltall

Municipi

Comarca: La Conca de Barberà
Habitants: 155
Extensió: 27,35 km²

Nuclis de població: Belltall, el Fonoll, Glorieta, Passanant, la Pobla de Ferran, la Sala de Comalats. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El municipi de Passanant i Belltall està situat a la part nord-occidental de la comarca, al sector meridional dels Comalats, en els primers altiplans meridionals de la plataforma segarrenca. Destaca l'església de Sant Jaume-santuari de la Mare de Déu de Passanant, que actualment es troba en procés de restauració, destacant sobre tot les seves espectaculars pintures i el cambril de la Mare de Déu.

El terme és drenat per diversos torrents que aflueixen al riu Corb: el torrent de Forès, el de Seniol, el de Glorieta i el barranc de Belltall.

La població es dedica a l'agricultura. Com que l'aigua és escassa, els conreus són de secà. Ocupen més del 70% del terme i estan dedicats bàsicament a cereals, blat i ordi. Les terres incultes són ocupades per pasturatges, boscs de pins i alzines i muntanya baixa.

Ajuntament de Passanant i Belltall

Alcalde/essa: Magí Ninot Aloy
Secretari/ària: Joan Pons Marimon
Telèfon: 977 892 700
Fax: 977 892 791
A/e: secretaria@passanantibelltall.cat
, A/e: alcaldia@passanantibelltall.cat
Web: www.passanantibelltall.cat

Adreça
Plaça Major, 1
Passanant - 43425