Les Piles

Les Piles

Municipi

Comarca: La Conca de Barberà
Habitants: 210
Extensió: 22,39 km²

Nuclis de població: Les Piles, Biure de Gaià, Figuerola, Guialmons, Sant Gallard. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Les Piles es troba a la banda nord-est de la comarca. Destaca per la seva bellesa el castell de Biure, al nucli de Biure de Gaià, originari del segle XI, però que ha sofert diverses reformes al llarg dels segles, tenint en l'actualitat una aparença de castell-palau modern amb torres emmerletades i finestrals neogòtics.

El territori, molt accidentat, és limitat en el seu sector sud-oriental i en sectors meridionals pels vessants de la tossa de Montclar dins la serra que separa les valls del Gaià dels rius de Vallverd i d'Anguera. És a la banda meridional on hi ha les majors altituds (entre 700 i 924 m). El sector sud-occidental és limitat per la serra del Clot mentre el sector septentrional ho és per la serra del Codony.

El terme fou conquerit als sarraïns a les acaballes del segle X. Es va formar a redós del seu castell, actualment amb molts afegits i reformes. És un municipi on el turisme d'interior té especial importància gràcies a la casa de colònies, la residència-casa de pagès, el castell de Biure i als nombrosos monuments d'art romànic.

Ajuntament de les Piles

Alcalde/essa: Llorenç Montalà Balcells
Secretari/ària: Sílvia Pomés Roset
Telèfon: 977 881 088
Fax: 977 881 088
A/e: aj.piles@lespiles.cat
Web: www.piles.altanet.org

Adreça
Carrer Major, 23
Les Piles - 43428