Municipi

Comarca: La Conca de Barberà
Habitants: 503
Extensió: 8,01 km²

Nuclis de població: Pira. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Pira es troba a la part central de la comarca, a la dreta del riu Anguera que forma en bona part el seu límit oriental. Mereix especial atenció el celler de la Cooperativa Agrícola de Pira, inaugurat el 1919 i obra de l'arquitecte Cèsar Martinell. L’edifici, de dues plantes, és un bell exemple de l’arquitectura agrària modernista-noucentista. La façana està constituïda per dues portes d’entrada en forma d’arcs de mig punt.

La posició de l'antic poble és summament pintoresc, situat en un massís elevat en forma de península (384 m d'altitud), està envoltat pel torrent del Torrentill i el gorg natural del riu Anguera. A la part més alta es construïren les primeres cases a principis del segle XI, a redós del seu castell.

Gran part del territori és ocupat pels conreus, bàsicament de secà, tot i que recentment s'ha intentat impulsar el sector amb la implantació de petites empreses en un polígon industrial.

Ajuntament de Pira

Alcalde/essa: Josep Rodríguez Martínez
Secretari/ària: Joan Güell Serra
Telèfon: 977 887 006
Fax: 977 887 263
A/e: aj.pira@altanet.org
Web: www.pira.altanet.org

Adreça
Av. Arnau de Ponç, 3
Pira - 43423