Senan

Senan

Municipi

Comarca: La Conca de Barberà
Habitants: 44
Extensió: 11,70 km²

Nuclis de població: Senan. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

El municipi de Senan se situa al vessant occidental de la serra del Tallat, formant un queixal entre l’Urgell i les Garrigues. L’església de Santa Maria de Senan és l’edifici més emblemàtic del poble. D’estil romànic, fou construïda a la fi del segle XII sota l’impuls dels monjos benedictins de Montserrat. La façana de l'església destaca per la triple arquivolta d'estil romànic amb dues petites columnates amb capitells llisos que sustenten l'arquivolta central. La façana està rematada per un campanar d'espadanya de dos ulls. El Racó de la Font també és un indret molt apreciat on s’hi troba el lloc d’esbarjo, amb parc infantil, taules i barbacoa.

Té un paisatge de muntanya mitjana i una altitud de 650 m sobre el nivell del mar. Les aigües van al vessant de la vall del Corb. El municipi s'agrupa al voltant d'un turó al capdamunt del qual hi havia el castell. Actualment s'hi poden distingir tres parts: el nucli antic, de forma allargada, i dos ravals, el de la Creu i el de la Font.

L'agricultura és l'activitat principal dels habitants del poble. Les terres són de secà, dedicades totalment als productes típics de la contrada com: ordi, oliveres, ametllers, vinya i petits horts. Cal esmentar un taller artesà de ceràmica, un taller de pintura sobre seda i una casa de turisme rural. En els darrers anys el  poble ha esdevingut lloc d'estiueig i d'estada temporal d'antics habitants.

Ajuntament de Senan

Alcalde/essa: Maria Carme Ferrer Cervelló
Secretari/ària: Anna Sans March
Telèfon: 977 877 333
Fax: 977 877 333
A/e: aj.senan@altanet.org
Web: www.senan.cat

Adreça
Pl. Major, 1
Senan - 43449