La Torre de l'Espanyol

La Torre de l'Espanyol

Municipi

Comarca: La Ribera d'Ebre
Habitants: 601
Extensió: 27,90 km²

Nuclis de població: La Torre de l'Espanyol. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Com el seu nom indica, l'origen de la població probablement prové de l'existència d'una torre de vigilància i defensa de la ruta que comunicava Lleida i Tortosa, travessant l'Ebre, per la part d'Ascó. El centre històric es desenvolupa al voltant de l'església i el formen carrers estrets amb habitatges de planta baixa, planta pis, golfes i amb portals d'entrada amb trets característics de l'època.

La font de Torrent i la font de n'Horta, són un important testimoniatge de la influència romana a la comarca. En la part meridional del terme, sota la serra del Tormo, hi ha una capella dedicada a sant Antoni de Pàdua, de petites dimensions, on a prop seu s'alcen uns xiprers altíssims.

L'agricultura és predominantment de secà, tot i que el regadiu ocupa també una part considerable de les terres agrícoles. Les activitats ramaderes són també força representatives en l'economia de la població. Destaca la cria d'aviram i la cria de bestiar porcí. Una part de la població es desplaça a treballar a la central nuclear d'Ascó.

Ajuntament de la Torre de l'Espanyol

Alcalde/essa: Joan Juncà Cubells
Secretari/ària: Nuria Rosa Estivill Solé
Telèfon: 977 405 815
Fax: 977 405 390
A/e: aj.tespanyol@altanet.org
Web: www.tespanyol.altanet.org

Adreça
Pl. de la Pau, 4
La Torre de l'Espanyol - 43792