Vila-rodona

Vila-rodona

Municipi

Comarca: L'Alt Camp
Habitants: 1276
Extensió: 33,11 km²

Nuclis de població: Vila-rodona, el Mas d’en Bosc, Vilardida. (Font: Nomenclator oficial de la Generalitat de Catalunya)

Vila-rodona, municipi de l’Alt Camp, en el que destaca l'església parroquial de Santa Maria, un ampli edifici barroc de 1793-1797. A la Cova Gran s'han trobat restes fossilitzades de mamuts, cérvols i cavalls de l'època de les glaciacions (paleolític inferior) i amb una antiguitat d'uns 250.000 anys. També s’hi troben restes romanes com el columbari, construcció funerària del segle II. Finalment, també destaca la Fira Agropecuària que data de l’any 1393, amb un caràcter lúdic i cultural que la converteix en un esdeveniment festiu.

El municipi de Vila-rodona està separat en dues zones per la vall del riu Gaià. La zona est està formada per un seguit de muntanyes en les quals discorren els torrents del Pons, Pedrafita, Mas Serrà, Pinatelles, Pieró i d'en Boada. La zona oest està formada per sectors planers i una petita vall, per on passa el torrent del Clot, que dóna les seves aigües al Francolí.

Hi ha una cooperativa agrícola, fundada el 1918, i també diverses granges d'aviram i porcí. Dins el municipi hi ha algunes fàbriques i empreses de la construcció que contribueixen a l'economia familiar.

Ajuntament de Vila-rodona

Alcalde/essa: Ramon M. Bricollé Montragull
Secretari/ària: Francesc Pros Francesch
Telèfon: 977 638 006
Fax: 977 638 643
A/e: aj.vila-rodona@altanet.org
Web: www.vila-rodona.cat

Adreça
Pl. dels Arbres, 7
Vila-rodona - 43814