Ens locals

S'amplia fins al 29 de desembre el termini perquè els municipis de més de 50.000 habitants presentin els projectes de digitalització i modernització

  • Publicat17/12/2021

Els municipis de més de 50.000 habitants o capitals de província, que disposaven fins al 15 de desembre per presentar per via telemàtica els seus projectes de digitalització i modernització, ho podran fer fins al dimecres 29 de desembre.

El Ministeri de Política Territorial, juntament amb el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, amplia el termini dues setmanes per facilitar en la recta final de l'any la presentació de sol·licituds a totes les entitats locals de més de 50.000 habitants o capitals de província.

L'import màxim d'aquestes subvencions, 92,77 milions d'euros, s'assignarà entre les diferents entitats beneficiàries de la manera següent: el 45% de l'import total, 41.746.500€, es distribuirà entre els municipis amb població superior a 250.000 habitants. I el 55% restant, 51.023.500€, es distribuirà entre els municipis amb una població d'entre 50.001 i 250.000 habitants, o amb una població inferior si són capital de província.

La quantia màxima de l’ajuda per a cadascun d’aquests municipis s'ha determinat en funció del nombre d’habitants.

Les sol·licituds es podran presentar, després de l’ampliació decidida, fins al dia 29 de desembre de 2021, només de manera electrònica a través de la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial.

Entre les prioritats de les subvencions per a la modernització i la digitalització de les entitats locals hi figuren les següents: més accessibilitat de ciutadans i empreses a serveis públics digitals,la reducció de la bretxa digital, la millora de l’eficiència i l’eficàcia dels empleats públics, la reutilització dels serveis i les solucions digitals construïdes i la digitalització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (assistents virtuals, automatització i robotització, plataformes…).

Persona amb telèfon mòbil
Persona amb telèfon mòbil