Ens locals

Nous ajuts per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals

  • Publicat13/01/2022

El Ministeri de Cultura i Esport, a través de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), ha convocat una nova línia d'ajuts per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals pel 2022 i el 2023. El pressupost total de la convocatòria és de 9 milions d'euros i representa la primera línia que llança l'ICAA finançada íntegrament amb fons Next Generation de la Unió Europea com a part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta nova línia d'ajuts s'ha dissenyat per impulsar iniciatives orientades a incrementar la professionalització de les fases de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals, sense límits pel que fa a formats, a través de la innovació a les narratives, l'adquisició d'habilitats emprenedores, la conscienciació sobre la importància de treballar en el màrqueting, la promoció i la creació d'audiència des de les fases prèvies de la producció i la vertebració de xarxes dins del sector audiovisual.

A més, aquests ajuts promouran que s'aprofitin al màxim les oportunitats dels processos de digitalització, s'incrementi la coproducció internacional, s'acceleri la incorporació de més dones i joves a l'activitat del sector per salvar la bretxa de gènere i generacional i s'integri un model de desenvolupament sostenible a l'activitat audiovisual.

En aquest sentit, tal com estableix la resolució de la convocatòria, “s'entén per laboratoris i incubadores aquells programes, fòrums, plataformes de pitching i residències on participin professionals i empreses que superin prèviament un procés de selecció i que comprenguin activitats de formació, networking i tutoria per millorar la competència i competitivitat de professionals i empreses en els processos creatius i de desenvolupament de projectes audiovisuals”.

La tipologia de projectes audiovisuals engloba curtmetratges, llargmetratges, sèries, narratives immersives i de realitat virtual, així com altres continguts audiovisuals i de caràcter digital fonamentalment narratius, excepte videojocs.

Poden ser beneficiàries de la convocatòria les comunitats autònomes i els organismes i les entitats que en depenen, les entitats públiques que tinguin la consideració de corporacions locals i els organismes i les entitats que en depenen, i les persones jurídiques amb residència legal o establiment a Espanya en el moment de la percepció efectiva de l’ajuda.

 

Imatge d'un enregistrament audiovisual
Imatge d'un enregistrament audiovisual