Ens locals

Primeres ajudes del PERTE ERHA per impulsar la cadena de valor de l'hidrogen renovable amb 250 milions d'euros

  • Publicat30/12/2021

Aquesta és una de les primeres quatre convocatòries d'ajuts del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica d'Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge (PERTE ERHA), un programa d'instruments i mesures per desenvolupar tecnologia, coneixement, capacitats industrials i nous models de negoci que reforcin el camp de les energies netes. Aquestes primeres línies d’ajuda estan destinades a fomentar l’hidrogen renovable, l’emmagatzematge energètic i les comunitats energètiques.

Els ajuts s'atorgaran en règim de concurrència competitiva i seran gestionats per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE). Els projectes hauran de respectar el principi de "no causar un perjudici significatiu" al medi ambient i les ajudes s'instrumentaran com una subvenció a percebre pel beneficiari, amb caràcter definitiu, una vegada es verifiqui l'execució del projecte i s'acreditin els costos subvencionables incorreguts .

L'import a concedir, així com la intensitat dels ajuts o el sostre d'ajut per tipologia d'actuació, es determinarà a la convocatòria i, per al cas d'activitats econòmiques, d'acord amb les intensitats i els límits establerts per a cada tipus de beneficiari per el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny del 2014 (RGEC). També a la convocatòria s'establirà la data a partir de la qual s'obrirà la finestreta per admetre propostes i els terminis de presentació.

Energies renovables
Energies renovables