Ens locals

Suport al funcionament: BOPT, suport informàtic i protocol

 •  Disponible electrònicament
 •   Properament
 •   En termini
 •   Fora de termini

Assistència tècnica

 • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
 • Estat: En termini
Amb aquesta assistència, la Diputació de Tarragona facilita els recursos tecnològics i l’assistència tècnica per a la transformació digital dels ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. 
 • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
 • Estat: En termini
Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona per sol·licitar l’alta d'usuaris a la plataforma ACTIO. Per fer-ho cal diferenciar la llista d'usuaris que han d'accedir al registre general d'entrada de la resta d'usuaris.
 • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
 • Estat: En termini
Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en la gestió d'usuaris als serveis: Alta, baixa, i modificació d'usuaris als diferents serveis de la Diputació. Correu electrònic ALTAnet - Seu Electrònica - Tramits Online eSAM - Registre ERES - Perfil del contractant - Servei VPN AltanetBA
 • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
 • Estat: En termini
Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en ALTAnet: Hostatge de dominis i pàgines web. Altes baixes i modificacions de dominis de les corporacions locals.
 • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
 • Estat: En termini
Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona que consisteix en proporcionar un únic accés ALTAnet BA per a cada ens local. La Diputació farà un estudi de cobertura previ per valorar quina tecnologia d'accés s'adequa més a cada ens local. 
 • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
 • Estat: En termini
Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en Planes Web: Creació i manteniment de la web municipal. Creació i manteniment de la web municipal amb el Gestor de Continguts i la infraestructura d’ALTAnet. 
 • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
 • Estat: En termini
Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en aplicacions municipals: Antivirus. Instal·lació de llicències antivirus.
 • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
 • Estat: En termini
Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en la gestió del padró municipal d’habitants via web.
 • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
 • Estat: En termini
Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en aplicacions municipals: Gestió informatitzada de la comptabilitat municipal. Gestió de la comptabilitat municipal via web. 

Subvencions

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
 • Estat: En termini
Aquests ajuts estan destinats a fomentar la capacitació de la ciutadania, l’increment de la seguretat en els ens locals, i la creació als ajuntaments d’un espai virtual obert, oferint finançament d’actuacions destinades a:   ·         Fomentar la capacitació de la ciutadania en matèria digital per afavorir l’autonomia de les persones físiques i jurídiques en la tramitació electrònica dels serveis que ofereixen les administracions públiques.   ·         Facilitar els elements necessaris perquè els ajuntaments disposin d’un espai virtual adaptat a les noves tecnologies.   ·         Incrementar el nivell de ciberseguretat dels ens locals d’acord amb el conjunt de mesures de l’Esquema Nacional de Seguretat per a la prestació de serveis electrònics de manera segura.   ·         Millorar la seguretat vial dels municipis, dotant-los dels elements necessaris de vigilància.