Sostenibilitat

Mosquit comú -culex pipiens

És una espècie nocturna que s’orienta bé en la foscor, perquè localitza els hostes mitjantçant la seva respiració i la suor.

mosquit comú

 

Què en sabem, del mosquit comú?

És un mosquit marró clar o groc pallós. A diferència del mosquit tigre no té característiques cridaneres. En cada segment de l’abdomen posseeix una línia més clara de color beix. La seva grandària oscil.la entre els 5-8 mm. Les seves potes són fosques i uniformes.

En el cap es poden veure les antenes plumoses (femella), i els ulls compostos (opacs), té un fibló on la seva punta aconsegueix perforar la pell i xuclar la sang de qualsevol mamífer.

aigues brutes

El mosquit comú és una de les espècies més àmpliament distribuïda en el planeta. L’existència del Culex pipiens va lligat a la contaminació orgànica (aigua negra estancada). Les seves larves resisteixen elevades càrregues orgàniques i treuen profit que els depredadors no poden seguir-les.

 

 

 

Cicle de vida del mosquit comú

culex

 

Són les femelles les que piquen, i ho fan per tal de madurar els ous. Les postes són dipositades a la superfície de l’aigua. Cada posta és entre 100 a 200 ous i són de color fosc.

Les larves són aquàtiques i els punts de cria són aigües residuals o riques en matèria orgànica. El desenvolupament larvari pot ser molt ràpid en condicions favorables i en quinze dies es pot completar una generació.

En aquest temps se succeeixen quatre estadis larvaris i una pupa. L’adult emergeix a la superfície un cop completada la metamorfosi; la femella copula un sol cop i resta inseminada definitivament. Per realitzar les postes necessitarà sang cada vegada.

 

Quines malaties transmet?

Virus del Nil Occidental, Encefalitis japonesa, meningitis, entre d’altres.

Com evitar-ne la proliferació?

  • Objectes i contenidors de mitjanes o petites dimensions on es pugui acumular aigua (bidons, galledes, gerros, etc.): cal buidar-los com a mínim un cop per setmana, posar-los sota cobert per evitar que s’inundin, capgirar-los i/o tapar-los o cobrir-los amb tela mosquitera amb una malla de 2 mm de mida màxima.
  • Abeuradors d’animals i safareigs: cal renovar-ne l’aigua almenys un cop cada setmana.
  • Piscines: cal conservar-les en bon estat de manteniment i retirar-ne diàriament les fulles i altres restes orgàniques de la làmina d’aigua i també dels skimmers . Quan les piscines estiguin buides, s’han de mantenir eixutes del tot. En el cas de piscines plenes d’aigua, s’han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries adequades mitjançant els tractaments de l’aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.
  • Canaleres de recol·lecció d’aigua i embornals: les canaleres de recol·lecció de l’aigua de les teulades s’han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s’ha de fer un bon manteniment dels embornals dels patis.
  • Forats i depressions del terra: cal evitar l’existència de forats i depressions al terra on s’hi pugui acumular aigua, i evitar l’acumulació d’aigua als forats dels arbres. Aquests forats es poden dessecar o tapar amb sorra o algun altre material inert per evitar l’entrada d’aigua.
  • Canonades dels edificis i subsòls: cal evitar les pèrdues d’aigua de les canonades dels edificis i extreure l’aigua que es pugui acumular en els subsòls per la perforació de la capa freàtica o per altres raons.
  • Canals de terra, valls i rieres: en el cas que no tinguin un ús habitual amb flux d’aigua, caldrà evitar abocaments incontrolats que comportin inundacions artificials i contaminació amb matèria orgànica.
  • Camps abandonats o de dall, solars o arbredes amb finalitat d’explotació: cal evitar-ne la inundació accidental o volguda, ja sigui per a producció d’herba o per a la producció de fusta en el cas d’arbredes, i que l’aigua es mantingui més de set dies, especialment entre els mesos d’abril i novembre.
  • Basses de rec: cal fer-ne un bon manteniment i, si aquestes estan en desús i no es poden buidar, cal evitar-ne la contaminació per matèria orgànica.
  • Estanys i basses naturals: cal que estiguin en condicions que no suposin un focus de cria per a aquests mosquits i per tant cal evitar els abocaments incontrolats d’aigua amb forta càrrega de matèria orgànica.

Pots consultar l'Agència de Salut Pública de Catalunya per conèixer més recomanacions per a la prevenció i el control del mosquit comú (cúlex pipiens).

 

Com puc evitar les picades?

A partir de la posta de sol és recomanable portar roba de màniga llarga, pantalons llargs i mitjons.

Cal evitar l’entrada del mosquit als edificis mitjançant la instal·lació de tela mosquitera a les finestres, portes i altres obertures per tal que n’impedeixi el pas.

Si s’opta per l’ús d’un repel·lent per a la pell, cal tenir en compte una sèrie de consells. Es pot trobar informació al respecte a l’enllaç següent: https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/prevencio/repel-lents-d-insectes/

En el cas de picades, cal seguir una sèrie de recomanacions que es poden consultar a l’enllaç següent: https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/tractaments/picades-insectes-aracnids-altres/

 

Pots consultar l'Agència de Salut Pública de Catalunya per a més consells.

Galeria d'imatges