La Galera

La Galera

Municipi

Comarca: El Montsià
Habitants: 736
Extensió: 27,47 km²

Nuclis de població: La Galera. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

La Galera es troba a la comarca del Montsià. És un poble terrissaire per excel·lència, malgrat que en l'actualitat només resta una terrisseria en actiu, hi va haver un moment en que trobàvem almenys sis obradors en ple auge. La casa de la vila és un dels símbols que, juntament amb la torre medieval, el barranc, declarat espai d'interès natural, i la terrissa identifiquen el poble de la Galera.

La plana de la Galera es troba al bell mig de la comarca, entre els Ports i la serra de Godall. Es tracta d'una gran depressió orogràfica solcada principalment pel barranc de la Galera i d'una pendent lleugera que fa que les aigües drenin a l'Ebre.

L'agricultura és la principal font econòmica del terme, en especial el conreu de secà, destacant per la seva importància l'olivera. El municipi té una destacada activitat ramadera, concentrada en el sector de l'aviram i el porcí.

Ajuntament de la Galera

Alcalde/essa: Ramón Agustín Muñoz Verge
Secretari/ària: Paula Zaragoza Rosa
Telèfon: 977 718 339
Fax: 977 718 538
A/e: aj.galera@galera.cat
Web: www.galera.cat

Adreça
C. Sant Llorenç, 36
La Galera - 43515