Ciutadania

Cultura, educació, activitat social, esport i patrimoni

 •  Disponible electrònicament
 •   Properament
 •   En termini
 •   Fora de termini

Subvencions

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Subvenció per a entitats que duen a terme actuacions i activitats culturals i/o d’interès ciutadà estratègiques, d’especial rellevància i amb un impacte important dins i fora del territori més immediat, que es realitzin a la demarcació de Tarragona.

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Subvencions per a publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona i/o d'interès per a la projecció cultural del territori.

Es consideren subvencionables totes les publicacions ja editades, pertanyents a qualsevol gènere literari, que siguin d'autors de la demarcació de Tarragona, i/o que tinguin una temàtica referida a les comarques tarragonines.

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Aquests ajuts estan destinats a donar suport a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal.

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Subvenció a entitats i fundacions socials, sense ànim de lucre, que realitzin activitats a la demarcació de Tarragona a favor de les persones i dels col·lectius més vulnerables de la població i/o que ajudin a mitigar els efectes de la crisi social, econòmica i de salut mental derivada de les circumstàncies que es pateixen actualment per causes diverses.

Es consideren subvencionables totes les actuacions que, dins l’àmbit d'acció social, serveis socials bàsics i prestacions d'urgència social, es facin en interès de la ciutadania de la demarcació de Tarragona, així com aquells projectes que promoguin la inserció social i/o laboral de persones o col·lectius amb discapacitat, diversitat funcional o en risc d'exclusió social, que contribueixin a reduir les desigualtats i que promoguin la cohesió i inclusió social a la demarcació de Tarragona.

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Subvenció destinada a treballadors/res autònoms/es i a microempreses de la demarcació de Tarragona (de fins a 10 treballadors i que no facturin més de 2.000.000 € anuals) l’activitat principal dels quals pertanyi al sector cultural i que vulguin realitzar activitats d’interès públic incloses en el seu àmbit d'activitat o que vulguin tirar endavant la producció d’un projecte cultural.

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Subvenció a entitats esportives sense afany de lucre per a activitats esportives de caràcter singular que tinguin lloc a la demarcació de Tarragona.

Els projectes i actuacions objecte de subvenció són les activitats esportives singulars adreçades a un públic general: premis, campionats, diades esportives, torneigs, marxes, maratons i similars.

També s'hi admeten les activitats culturals o d'interès ciutadà que les entitats esportives organitzen a la demarcació de Tarragona amb motiu d'aniversaris, commemoracions, dates especials, etc., i activitats de suport a l'esport adaptat i inclusiu.

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Subvenció per a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona destinada a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries.

 • Subvencions, beques i premis

Subvenció per a entitats: inversions

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Subvenció per a la reforma d’equipaments culturals o d’interès ciutadà i de valor cultural i/o patrimonial, per a la compra de béns inventariables i per a la conservació i inversió en elements patrimonials i en plataformes virtuals o aplicatius informàtics.

Es consideren actuacions susceptibles de subvenció:

a) Obres de conservació, reforma i millora d’equipaments culturals o ciutadans destinats preferentment a usos culturals, cívics i socials amb un pressupost màxim d’execució de 25.000 €.

b) Adquisició de mobiliari, equipament informàtic, altres béns mobles i altres elements que, dins el concepte de béns mobles, contribueixin a la millora de les condicions de l’activitat pròpia de les entitats i/o dels equipaments culturals, esportius, d’interès ciutadà o de valor cultural que gestionen.

c) Adquisició, millora i conservació d’elements patrimonials culturals, com ara vestuari patrimonial d’entitats, instruments musicals, elements tradicionals, etc., i inversió en plataformes virtuals o aplicatius.

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Subvenció destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a la realització d'activitats i actuacions culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona.

Premis i Beques

 • Subvencions, beques i premis

Premis Biennal d'Art

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Premis artístics que es convoquen cada dos anys.

Més informació