Ciutadania

Cultura, educació, activitat social, esport i patrimoni

 •  Disponible electrònicament
 •   Properament
 •   En termini
 •   Fora de termini

Subvencions

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris:
 • Estat: En termini
Subvenció a entitats i fundacions socials, sense ànim de lucre, per a la realització d'activitats socials a la demarcació de Tarragona a favor de les persones i dels col·lectius més vulnerables de la població. Es consideren subvencionables totes les actuacions que, dins l’àmbit d’acció social, serveis socials bàsics i prestacions d’urgència social, es facin en interès de la ciutadania de la demarcació de Tarragona, així com aquells projectes que promoguin la inserció social i/o laboral de persones o col·lectius amb discapacitat, diversitat funcional o en risc d’exclusió social, que contribueixin a reduir les desigualtats i els que promoguin la cohesió i inclusió social.
 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris:
 • Estat: En termini
Subvenció destinada a treballadors/res autònoms/es i a microempreses de la demarcació de Tarragona (de fins a 10 treballadors i que no facturin més de 2.000.000 € anuals) l’activitat principal dels quals pertanyi al sector cultural i que vulguin realitzar activitats d’interès públic incloses en el seu àmbit d'activitat o que vulguin tirar endavant la producció d’un projecte cultural.
 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris:
 • Estat: En termini
Subvenció per a activitats esportives de caràcter singular organitzades per entitats esportives de la demarcació de Tarragona i que tinguin lloc a la mateixa demarcació: premis, campionats, diades esportives, torneigs, marxes, maratons i similars.
 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris:
 • Estat: En termini
Subvenció destinada a entitats o persones físiques per a la realització d'activitats i actuacions culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona.
 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris:
 • Estat: En termini
Subvenció per a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona destinada a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries.
 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania Empreses o entitats
 • Estat: Properament
Aquests ajuts estan destinats a donar suport a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal.
 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament: No
 • Destinataris: Ciutadania Empreses o entitats
 • Estat: Properament
Subvenció per a entitats que duen a terme actuacions i activitats culturals i/o d’interès ciutadà estratègiques, d’especial rellevància i amb un impacte important dins i fora del territori més immediat, que es realitzin a la demarcació de Tarragona.
 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament: No
 • Destinataris: Empreses o entitats Ciutadania
 • Estat: Properament
Subvencions per a publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona i/o d'interès per a la projecció cultural del territori. Es consideren subvencionables totes les publicacions ja editades, pertanyents a qualsevol gènere literari, que siguin d'autors de la demarcació de Tarragona, i/o que tinguin una temàtica referida a les comarques tarragonines.
 • Subvencions, beques i premis

Subvenció per a entitats: inversions

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris:
 • Estat: Fora de termini
Subvenció, d’una banda, per a la reforma o dotació d’equipaments culturals, d’interès ciutadà i de valor cultural i/o patrimonial i, d’una altra banda, per a la conservació i inversió en elements patrimonials, amb la finalitat de millorar-ne les condicions. Es consideren actuacions susceptibles de subvenció: Obres de conservació, reforma i millora d’equipaments culturals o ciutadans destinats preferentment a usos culturals, cívics i socials. Adquisició de mobiliari, equipament informàtic, altres béns mobles i altres elements que, dins el concepte de béns mobles, contribueixin a la millora de les condicions dels equipaments municipals culturals, d’interès ciutadà o de valor cultural. Conservació i inversió en elements patrimonials culturals.

Premis i Beques

 • Subvencions, beques i premis

Premis Biennal d'Art

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania
 • Estat: Fora de termini
Premis artístics que es convoquen cada dos anys.