Empreses o entitats

Medi ambient i salut pública

 •  Disponible electrònicament
 •   Properament
 •   En termini
 •   Fora de termini

Subvencions

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Aquests ajuts estan destinats al desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, per part d’entitats sense ànim de lucre.

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: En termini

Aquests ajuts estan destinats al desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, per part d’entitats sense ànim de lucre.


 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Aquests ajuts estan destinats al desenvolupament de projectes i actuacions de conservació i millora ecològica, paisatgística i de regulació d’ús públic d’espais naturals, àrees de lleure i entorns de caràcter forestal, fluvial i marítim que estiguin inclosos a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Aquests ajuts estan destinats a donar suport econòmic a les entitats protectores d’animals amb nucli zoològic, del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, per a la realització d’actuacions de protecció i defensa dels animals domèstics.

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ciutadania, empreses i entitats
 • Estat: Fora de termini

Aquests ajuts estan destinats a donar suport econòmic als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades (EMD) i agrupacions de defensa forestal (ADF) per al finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi climàtic.
NOVETAT: Pagaments anticipats previs a la justificació.

 Es preveu la possibilitat de realitzar un pagament anticipat pel que fa a les ADF, sense presentació de garantia. Aquest pagament no pot superar el 50% de l’import concedit.

 • Subvencions, beques i premis

Premi iniciativa Medi Ambient

 • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
 • Disponible electrònicament:
 • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
 • Estat: En termini

L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió del “Premi Iniciativa Medi Ambient” de la Diputació de Tarragona.


Aquest premi té la finalitat de reconèixer anualment projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona, en els diversos àmbits dels residus, medi natural, urbanisme, paisatge, energia, aigua, entre d’altres.