Projectes transversals

CEI BOOST

 

LOGO_CEIBOOST

 

 

La Diputació de Tarragona és sòcia del projecte CEI BOOST Boosting Circular Economy Innovation through emerging technologies application (Impuls de la innovació en l'economia circular mitjançant l'aplicació de tecnologies emergents). El projecte és liderat per la regió sueca de Västerbotten i compta amb el co-finançament del programa Interreg Europe.

 

 

El projecte

El projecte CEI BOOST té com a objectiu augmentar l'ús de les innovacions digitals a les petites i mitjanes empreses, per tal de donar suport en els àmbits d'especialització de cada regió europea participant del projecte. Investiga, desenvolupa i prova enfocaments i eines que es puguin usar per avaluar, enfortir i donar suport als ecosistemes regionals d'innovació de l'economia circular en àrees no metropolitanes i regions emergents d'Europa que queden per darrera de l'objectiu de neutralitat climàtica de 2050, establert per la Unió Europea.

CEI BOOST compta amb 12 socis de 5 regions europees de Suècia, Finlàndia, Bulgària, Romania, Espanya, Portugal, Grècia i França, que treballen conjuntament durant 4 anys. Mitjançant la realització d'anàlisis dels ecosistemes locals, l'intercanvi de bones pràctiques i trobades interregionals s'adreçaran iniciatives públiques de suport al teixit productiu que té impacte en l'economia circular i la digitalització.

La participació de la Diputació de Tarragona a aquest projecte internacional permetrà consolidar la dinamització de la CatSud regió del coneixement. Es comptarà amb els agents socioeconòmics locals per identificar i desenvolupar iniciatives que contribueixin a la millora de la digitalització i de l'economia circular.

CEIBOOST

Les dades del CEI BOOST

  • Durada: 01/03/2023 al 31/05/2027
  • Líder del projecte: Regió de Västerbotten (Suècia)
  • Pressupost total: 2.389.116€
  • Co-finançament (80%): Interreg Europe
  • Pàgina web del projecte: