Projectes transversals

Compromís amb l'Agenda 2030

El 2015 l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i la societat emprenguin un nou camí amb el qual millorar la vida de tothom, sense deixar ningú enrere. L'Agenda la integren disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que inclouen des de l'eliminació de la pobresa fins a la lluita contra l'emergència climàtica, l'educació, la igualtat de gènere, la cura dels oceans o el disseny de les nostres ciutats.

Disset objectius per transformar el món

 

tots_ods

 

Adhesió a l'Acord Nacional per a l'Agenda 2030

La Diputació de Tarragona, que forma part de l'Acord Nacional per a l'Agenda 2030, ha adquirit un compromís ferm amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), incorporant-los de manera explícita al Pla de Mandat i vinculant cada ODS als projectes i serveis que du a terme.

Els compromisos:

  1. Alineament de l'estratègia corporativa amb els ODS.
  2. Cartera de serveis en mode Agenda 2030.
  3. Quadre de comandament Agenda 2030 a la regió CatSud.
  4. Mapa d'actuacions relacionades amb els ODS.
  5. Formació, sensibilització i comunicació dels ODS, l'Agenda 2030 i l'Aliança.
  6. Subvencions i contractació pública en mode Agenda 2030.

Els compromisos aportats s'orienten als àmbits d'actuació de la Diputació en:

a) Canvis interns en l'organització.

b) Enfortiment de les societats democràtiques.

c) Formació, sensibilització i comunicació.